Privat fysioterapi

 

PRIVAT FYSIOTERAPI

 

HVORFOR VELGE PRIVAT FYSIOTERAPI?

 

Gard fysikalske er en privatpraktiserende fysioterapiklinikk uten avtale om trygderefusjon. Vi tar imot alle typer pasienter, med og uten henvisning fra lege, pasienter med egen helseforsikring og gjennom bedriftsavtaler. At Gard fysikalske ikke har avtale om trygderefusjon betyr at behandlingen skal betales av pasienten selv, av forsikringsselskapet eller av bedriften.

 

Så hvorfor velge en fysioterapeut uten driftstilskudd/avtale om trygderefusjon?

 

Hvis legen din vurderer at du har behov for fysioterapi, får du med deg en henvisning som forteller hvorfor du har behov. Det er opp til deg selv å finne en fysioterapeut med driftstilskudd og som kan behandle deg. Et driftstilskudd gir fysioterapeuter rett til å gi behandling til redusert egenandel mens det resterende dekkes av staten. Dette er et meget godt tilbud til pasienten, men forholdet mellom antallet fysioterapeuter med driftstilskudd og antallet pasienter med henvisning og behov for fysikalsk behandling er skjevt fordelt, noe som gir lange køer.

 

Privat fysioterapi

Fysioterapi uten ventetid

Privat Fysioterapi

Det er ofte flere uker til måneder ventetid for fysikalsk behandling hos fysioterapeuter med driftstilskudd i regionen.  Det vil si at hvis du har en tilstand som har behov for fysioterapi, rekker denne å utvikle seg til kronisk tilstand innen du får hjelp, og behandlingstiden øker da betraktelig. Valget bør derfor være enkelt. En behandling hos Gard fysikalske koster 460/395,- og du er garantert å få en time innen 48 timer (arbeidsdager) og ofte samme dag som du bestiller. Dette MÅ absolutt være å foretrekke fremfor å vente i måneder på behandling til redusert egenandel?